Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wydzielone obszary Polski, gdzie inwestorzy są upoważnieni do zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w danej strefie. Blisko współpracując z zarządcami SSE wiemy, że dysponują wieloma atutami, które ułatwiają nasze zamierzenia. Umożliwiają obniżenie kosztów, dysponując narzędziami ułatwiającymi początek inwestycji. Jako miejsca powołane do przyspieszenia rozwoju naszego kraju, dysponują potężną wiedzą i możliwościami realizacji zamierzonych celów. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Łączny ich obszar z końcem 2014 roku wyniósł blisko 18134 ha. We wrześniu 2015 roku łączna powierzchnia wynosiła już 18687 ha wiec z roku na rok obszar stref się nieznacznie powiększa bez zwiększania ilości samych stref. Zlokalizowane są na terenach 162 miast i 232 gmin.

Są to doskonałe miejsca by zaczynać inwestycje w Polsce. Strefy te tworzone są najczęściej w miejscach, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na prace oraz istnieją bogate zasoby ludzkie. Jako że strefy tego typu mają na celu przede wszystkim pobudzić gospodarkę i dać pracę, to świetne miejsce na początek inwestycji. Pozwala to zminimalizować koszty zatrudnienia lub koszty nowej inwestycji. Poza tym w SSE znajdują się najczęściej firmy z nowoczesnych branż, co pozwala nawiązać ciekawe kontakty biznesowe i inwestorskie.

Na terenie SSE przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych z tytułu:

kosztów nowej inwestycji,
tworzenia nowych miejsc pracy.

Poziom wsparcia jest uzależniony od maksymalnej intensywności pomocy zaplanowanej dla obszaru, na którym realizowana jest inwestycja. Dla przedsiębiorców, którzy wybiorą pomoc z tytułu zatrudnienia, kosztami objętymi wsparciem są dwuletnie koszty pracy nowych pracowników. W przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydują się na pomoc inwestycyjną – koszty nowej inwestycji.

Każdy region ma określoną zróżnicowaną wielkość pomocy. W obrębie województw lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego wysokość pomocy wynosi 50% w stosunku do poniesionych kosztów. Na obszarach województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego,zachodniopomorskiego oraz w podregionach województwa mazowieckiego ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, radomskim i warszawskim wschodnim pułap wsparcia został określony na poziomie 35%. W przypadku województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego wymiar pomocy plasuje się na poziomie 25%. W podregionach Warszawy zachodniej ten poziom wynosi 20%, a na terenie miasta stołecznego Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r. poziom wsparcia to 15%, a od stycznia 2018 roku zmaleje do 10%.

Na początku 2015 roku obowiązywało 2056 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich 14 specjalnych strefach. W samym roku 2014 wydano aż 436 zezwoleń, co stanowi ponad 21% ogółu zezwoleń i świadczy o dużym wsparciu dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Przedsiębiorcy działający w strefach z końcem 2014 roku zainwestowali ponad 101,9 mld zł oraz zapewnili około 295,6 tys miejsc pracy, z czego prawie 213,9 tys. (tj. 72,4%) stanowiły nowe miejsca pracy stworzone przez inwestorów po uzyskaniu zezwolenia na działalność w strefie, co wynikało bezpośrednio z realizacji nowych inwestycji.

Scroll to Top