Projekty inwestycyjne

Kluczowym zadaniem realizowanym przez ekspertów Centrum Obsługi Inwestycji jest przygotowanie optymalnej propozycji inwestycyjnej dla przedsiębiorcy poszukującego kapitału, jak i wyszukiwanie dla inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. W ramach prowadzonej działalności poszukujemy projektów inwestycyjnych na każdym etapie rozwoju. Finansujemy wyselekcjonowane przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokimi stopami zwrotu. Realizujemy politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitorujemy przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu projektami.

Kluczowe obszary inwestycyjne obrane przez nas to:

budownictwo pasywne i plusenergetyczne, technologie konstrukcyjne, stolarka okienna i drzwiowa, systemy dociepleń oraz systemy grzewcze,
energetyka odnawialna, innowacyjne technologie pozyskiwania energii z wiatru, słońca, wody czy biomasy,
rozwiązania ICT, oprogramowania, aplikacje mobilne, rozwiązania chmurowe oraz systemy telemetryczne,
niskoemisyjny transport – pojazdy przyczyniające się do wzrostu niezależności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz infrastruktura ich ładowania.

Na swoim koncie posiadamy wiele projektów inwestycyjnych realizowanych zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Nasze działania nastawione są przede wszystkim na rozwój inwestycji zapewniających wymierne zyski w zakładanym horyzoncie czasowym.

Scroll to Top