Energy Forum

Transformacja Energetyczna I

Technologie Wodorowe

WSPARCIE

NASZYCH KLIENTÓW WSPIERAMY
NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

WIEDZA

WSPÓŁPRACUJEMY Z EKSPERTAMI Z CAŁEGO ŚWIATA GWARANTUJĄC BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCYJNE W KAŻDYM KRAJU

EKSPERTÓW
PARTNERÓW
PLATFORMY
PROJEKTÓW
CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI TO UNIKALNY W SKALI ŚWIATOWEJ, MIĘDZYNARODOWY AKCELERATOR PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ROZWOJU START-UPÓW. W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁPRACUJEMY Z KILKUNASTOMA NAJWIĘKSZYMI NA ŚWIECIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, FINANSUJĄCYMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BIZNESOWE.

PLATFORMY ZGŁOSZENIOWE

Projekty inwestycyjne

Uzyskanie finansowania lub zgłoszenia partnera

Start-upy

Uzyskanie finansowania przedsięwzięcia

Dotacje unijne

Pozyskanie dotacji unijnych

Misje gospodarcze / Targi

Nowe rynki zbytu

DZIAŁY CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI

DZIAŁ PRAWNY

Zajmuje się opiniowaniem projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym danego terytorium inwestycji.

DZIAŁ FINANSOWY

Zajmuje się nadzorowaniem poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz podejmowaniem działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej Partnerów.

DZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Odpowiada za wyszukiwanie oraz planowanie pozyskania środków wsparcia dla projektów prowadzonych w ramach Centrum Obsługi Inwestycji.

DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

Wykorzystuje w swojej pracy wszystkie dostępne obecnie nowoczesne kanały marketingowe, takie jak: social media, urządzenia mobilne, grywalizacja, a także marketing 360 stopni.

DZIAŁ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Obejmuje pieczę nad wyszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu ich implementacji oraz zajmuje się współpracą z wysoko rozwiniętą strukturą centrów B+R w Polsce.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

Zarządza bezpieczeństwem w sposób całościowy, ułatwia monitorowanie zgodności z ustalonymi standardami i zasadami.

ETAPY INWESTYCYJNE COI

PARTNERZY CENTRUM

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII

PAŃSTWA
EUROPEJSKIE
KLASTRY
EUROPEJSKIE
FIRMY
EUROPEJSKIE
WSPÓŁPRACA NA
ŚWIECIE

Przewodnik inwestycyjny

Scroll to Top