Strefa inwestora

Głównym celem działania COI jest kompleksowa obsługa Inwestorów. W ramach współpracy zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w realizacji i późniejszym nadzorze nad wyselekcjonowanymi projektami inwestycyjnymi, począwszy od wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, poprzez realizację planów inwestycyjnych, a kończąc na finalizacji inwestycji.

W celu optymalizacji pracy i zapewnienia wysokiej jakości opieki swoim Klientom, wydzieliliśmy 6 działów, z których każdy odpowiedzialny jest za kolejny etap procesu inwestycyjnego.

Dział

Zadania

Dział Prawny
opiniowanie projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym względem obowiązującego prawa na danym terytorium
opiniowanie i współpraca w tworzeniu projektów dokumentów zawierających stanowisko Centrum Obsługi Inwestycji
obsługa prawna projektów inwestycyjnych w ramach programów wsparcia
koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych
prowadzenie postępowań formalnych związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej
Dział Finansowy
nadzór nad działalnością spółek celowych oraz Funduszy Inwestycyjnych  Zamkniętych realizujących projekty inwestycyjne
opracowanie planów finansowych i projektów ich zmian
prowadzenie monitoringu i bieżącej analizy realizacji inwestycji
opracowanie informacji finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych z prowadzonych inwestycji
Dział Funduszy Europejskich
wyszukiwanie dostępnych form wsparcia
dobór odpowiednich programów wsparcia do planowanych projektów inwestycyjnych
przygotowanie audytu inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
wsparcie w procesie odwoławczym
rozliczenie otrzymanego wsparcia
Dział Marketingu i Komunikacji
prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do środków masowego przekazu
utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu sprawnego informowania opinii publicznej o celach, zadaniach i działaniach COI
promowanie dorobku intelektualnego COI i jego Partnerów
organizacja przedsięwzięć marketingowych
tworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej COI i zarządzanie nim
Dział Innowacyjnych Technologii
wyszukiwanie i selekcja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu ich implementacji
współpraca z wysoko rozwiniętą strukturą centrów B+R w Polsce oraz  parków technologicznych
weryfikacja technologiczna projektów
ocena innowacyjności projektu
wyznaczanie kierunków ekspansji na rynki międzynarodowe
Dział Bezpieczeństwa Biznesu
przegląd i optymalizacja bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego
zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie
przegląd zagrożeń i wrażliwości na niekorzystne zdarzenia
projektowanie i wdrążenie zarządzania tożsamością
usługi bezpieczeństwa „w chmurze”
Scroll to Top