Parki Naukowo Technologiczne

Parki Naukowo Technologiczne mają za zadanie łączyć podmioty, które mogą mieć wspólne cele rozwojowe i inwestycyjne. Współpraca z nimi zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów i zasobów ludzkich oraz niezbędnego przy realizacji projektów inwestycyjnych wsparcia merytorycznego. Parki te nastawione są na rozwój gospodarki pod kątem innowacyjności, nowych technologii, rozwoju rynku pracy, zwiększenia stopnia inwestycji i zrównoważonego rozwoju. Park Technologiczny stanowi zespół nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną i został utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, oferowane są usługi w zakresie:

doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw,
transferu technologii,
przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne,
tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W Polsce jest aż 75 parków przemysłowych i technologicznych. Miejsca tego typu mogą się bardzo różnić od siebie. Każdy z parków tworzony jest tak, by najlepiej odpowiadał założeniom na jakich ma pracować. Czyni to miejsca tego rodzaju bardzo zróżnicowaną grupą, tak jak różnymi dziedzinami mogą się zajmować podmioty tam działające. Za pierwszy polski park technologiczny można uznać Poznański Park Naukowo -Technologiczny powołany w maju 1995 roku. Za najlepiej wyposażony w tego typu struktury możemy uznać rejon województwa śląskiego, bo znajduje się ich tam aż 16.

Rysunek 9. Lokalizacja Parków Naukowo – Technologicznych w Polsce.

Scroll to Top