Oferta

Podstawowym dążeniem każdego właściciela kapitału jest przede wszystkim ochrona zgromadzonego majątku, a także podejmowanie prób jego dalszego pomnażania. Przedsiębiorcy natomiast nieustannie poszukują kapitału na rozwój swej działalności. W obu przypadkach niezbędne jest podejmowanie ryzyka poprzez angażowanie posiadanych aktywów w dostępne na rynku narzędzia inwestycyjne.

Centrum Obsługi Inwestycji (COI) to unikalna w skali światowej międzynarodowa struktura biznesowa zrzeszająca wysokiej klasy ekspertów. Naszym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wyszukiwanie dla Inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. Posiadamy rozwiniętą sieć kontaktów i bogate doświadczenie w realizacji inwestycji o różnorodnej tematyce i skali.

Swą działalność prowadzimy m.in. w takich krajach, jak: Polska, Chorwacja, Hiszpania, Belgia, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Indie oraz Chiny. Prowadzimy także stałą współpracę z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe opisane dalej w materiale.

Wszystkie realizowane przez nas inwestycje mają ogromny potencjał biznesowy dzięki wysokiej rentowności i efektywnemu zarządzaniu zarówno ryzykiem technologicznym jak i finansowym. Dodatkowo pozyskane dotacje zwiększają efektywność realizowanych projektów. Specjaliści Centrum mogą towarzyszyć Państwu na każdym etapie aktywności biznesowej.

Naszym celem jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych bazujących na współpracy z inwestorem prywatnym, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu takich warunków, jak:

integracja dotacji publicznych i prywatnych środków finansowych,
integracja pożyczek i finansowania ze środków instytucji finansowych UE,
dopasowanie celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości danego projektu,
osiągnięcie wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów,
uwzględnienie aspektów zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na projekt,
ocena kosztów oraz zdolności do efektywnego wdrożenia i zarządzania projektem, stanowiących kluczowe czynniki dla wyboru struktury projektu,
stworzenie przejrzystych zasad dotyczących metody wyboru partnerów z sektora prywatnego oraz sposobów wykorzystania finansowania.

Oferowana przez nas pomoc rozpoczyna się już w momencie planowania wizyty mającej na celu odbycie pierwszych spotkań i rozmów o potencjalnej współpracy. W ramach współpracy zapewniamy Partnerom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w realizacji i późniejszym nadzorze nad wyselekcjonowanymi projektami inwestycyjnymi. Wykonujemy wszelkie prace niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego aż do momentu uruchomienia działalności zgodnie z pierwotnymi założeniami zaakceptowanego projektu. Dzięki temu nasz Partner może być pewien, że bez względu na etap procesu inwestycyjnego będziemy dbać, aby projekt był prowadzony przez profesjonalistów.

Scroll to Top