Transformacja Energetyczna

Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii i gazu. Wzrost liczby ludności, duże tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz cały czas rośnie. Dodatkowo rosnące  ceny tych produktów, z powodu obecnej sytuacji politycznej, powodują drastyczny wzrost kosztów produkcji.
Aktualne prognozy wskazują, że ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

wzrost popytu na nośniki energetyczne,
ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
rosnącą presję klimatyczną,
przestarzały system energetyczny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom europejskiego rynku energii, a w szczególności funkcjonujących na nim odbiorców końcowych, nasza Grupa jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) stworzyła specjalny pakiet usług energetycznych umożliwiający naszym Klientom uzyskanie niezależności energetycznej, a także neutralności klimatycznej przy jednoczesnej poprawie rentowności oraz konkurencyjności oferowanych przez nich produktów i usług. Proponowany przez nas model techniczno-biznesowy pozwala Państwu całkowicie zrezygnować z zakupu czarnej energii, gazu i paliw kopalnych „z zewnątrz” i samodzielnie produkować zielony gaz i energię na własny użytek, bez ponoszenia kosztów przesyłu i opłat mocowych. Nasza koncepcja pozwala zredukować całkowity koszt zakupu energii o 30 – 50 %, bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych.

Realizowany proces „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych nie obciąża budżetu Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach tych działań pragniemy Państwu zaoferować:

  1. Przygotowanie i budowę innowacyjnej Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej obok Państwa Zakładu, która pozwoli uzyskać niezależność energetyczną w zakresie zakupu energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych (samodzielna produkcja zielonej energii i gazu bez zakupów z zewnątrz). Przykładowa Siłownia Energetyczna o mocy 5 MW, pracy ciągłej (5 x 8760 godzin = 43800 MWh/rok) to budynek na działce o wymiarach ok 2500 m2, który wewnątrz zawiera innowacyjne rozwiązanie hybrydowe do wytwarzania energii ekologicznej. Bardzo duża unikalność i efektywność użytej technologii pozwala uzyskać stabilne źródło energii. Kilkanaście takich ekologicznych rozwiązań pracuje już na świecie. Dodatkowo budowa elektrowni według Państwa oczekiwań pozwoli produkować odpłatnie energię na potrzeby zewnętrznych firm i uzyskiwać dodatkowe przychody finansowe z tego tytułu od przyłączonych odbiorców energii w sąsiedztwie. Dla tego projektu inwestycyjnego zapewniamy 100 % finansowania, z zabezpieczeniem spłaty kredytu tylko na kontrakcie sprzedaży energii.
  2. Uzyskanie niskoemisyjności Państwa Zakładu Produkcyjnego, przez zastosowanie innowacyjnych technologii wytwarzania zielonej energii, wodoru, ciepła, gazów technicznych oraz procesów produkcyjnych, przy wykorzystaniu Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej oraz innych unikalnych rozwiązań.
  3. Uzyskanie dotacji unijnej dla Państwa firmy na ten i inne realizowane projekty energetyczne.
  4. Uzyskanie przez Państwa Firmę pełnego finansowania dłużnego, inwestycyjnego na realizowanie projektów energetycznych.
  5. Powołanie Spółki Celowej lub uruchomienie wspólnego Konsorcjum Biznesowego w zakresie świadczenia usług energetycznych, na potrzeby Państwa Firmy oraz zewnętrznych odbiorców.
  6. Przygotowanie audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych, strategii niskoemisyjności oraz koncepcji transformacji energetycznej, na potrzeby Państwa firmy oraz zewnętrznych odbiorców.

Wiele przedsiębiorstw w Polsce intensywnie poszukuje metod na obniżenie kosztów związanych z rynkiem energii. Naszym niepodważalnym argumentem jest posiadanie unikalnej, przełomowej i efektywnej technologii wytwarzania energii oraz własne, bardzo tanie i pełne finansowanie tych projektów. Dzięki temu cały proces inwestycyjny Programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” odbywa się bez Państwa zaangażowania finansowego.

Scroll to Top